ND design
we deliver quality
0   /   100
Pročitaj blog

Psihologija boja

Boje igraju jako važnu ulogu u svetu u kome živimo. Neke boje sa kojima smo svakodnevno u kontaktu, npr u saobraćaju, komuniciraju sa nama čak i na nesvesnom nivou pa tako svi znamo da crvena znači stop, zelena kreni dok žuta označava upozorenje.

Boje imaju veoma snažan uticaj na emocionalno stanje ljudi i mogu da utiču na ponašanje na različite načine. Neki psiholozi su istraživali uticaj boja na ljudsku psihu i otkrili zanimljive efekte.

Na primer, istraživanje sprovedeno u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da su zidovi zatvora koji su bili ofarbani u roze boju smanjili stopu nasilja i samoubistava među zatvorenicima. Ova boja je delovala umirujuće i smanjila nivo agresivnosti među zatvorenicima.

Slično tome, neka istraživanja su pokazala da zelena boja ima umirujući efekat i može da smanji nivo stresa. Zato se zelena boja često koristi u bolnicama i drugim ustanovama za lečenje.

Crvena boja, sa druge strane, može da izazove osećaj uzbuđenja i pojača nivo energije. Ova boja se često koristi u reklamama i marketinškim kampanjama kako bi se privukla pažnja i poboljšala prodaja proizvoda.

Plava boja se često koristi za web sajtove koji promovišu pouzdanost i sigurnost, ali može da izazove i osećaj hladnoće ili udaljenosti. Zato se ova boja često kombinuje sa drugim bojama kako bi se postigao balans.

U Japanu je 2013. godine objavljen naučni rad koji dokazuje da je postavljanje plavog svetla na stanicama voza smanjilo stopu samoubistva za čak 84%! Ovo je pokrenulo lavinu novih istraživanja na temu uticaja boja na psihu. Uticaj boja na ljudsku psihu je kompleksan i može da varira u zavisnosti od mnogih faktora, uključujući kulturu, obrazovanje, pol i druge karakteristike. Ideja o uticaju boja na psihu postala je veoma popularna tema u marketingu, umetnosti, dizajnu pa tako i u web dizajnu.

 

Kao web dizajner sa mnogo godina iskustva, mogu vam reći da su boje ključni faktor u stvaranju privlačnog i funkcionalnog web sajta. One imaju veliki uticaj na psihologiju posetilaca, jer na nesvesnom nivou izazivaju različite emocije i reakcije.

Točak boja

Točak boja je koristan alat u određivanju koje boje treba koristiti u dizajnu web sajta. U osnovi, točak boja se sastoji od 12 boja koje se mogu podeliti u tri kategorije: tople, hladne i neutralne boje.

Tople boje kao što su crvena, narandžasta i žuta, su najupadljivije i privlačnije boje. Crvena se često koristi kao poziv na akciju, dok narandžasta i žuta imaju pozitivni efekat i podstiču osećaj optimizma i sreće. Međutim, preterano korišćenje ovih boja može biti iritirajuće za posetioce, pa se preporučuje da se koriste umereno i pametno.

Hladne boje poput plave, zelene i ljubičaste su smirujuće i opuštajuće boje. Plava je najčešće korišćena boja u web dizajnu jer se smatra pouzdanom i sigurnom bojom. Zelena je takođe popularna u web dizajnu jer se povezuje sa prirodom i ekologijom. Ljubičasta je elegantna boja koja podstiče kreativnost.

Neutralne boje poput sive, crne i bele su vrlo važne u web dizajnu jer su one temelj na kojem se gradi dizajn. Siva je neutralna boja koja se često koristi za pozadinu, dok bela i crna se koriste za kontrast i izdvajanje elemenata na sajtu.

Kombinovanje boja je takođe važno u web dizajnu. Najprijatnije kombinacije boja su one koje se nalaze jedna pored druge na točku boja, kao što su plava i zelena ili narandžasta i žuta. Kontrastne kombinacije kao što su crna i bela ili crvena i zelena takođe su popularne i efektne.

Psihologija boja objašnjava kako svaka boja ima svoje značenje i može izazvati određene emocije kod posetilaca. Crvena se obično povezuje sa strašću, energijom i uzbuđenjem, dok plava simbolizuje poverenje, pouzdanost i mir. Zelena se često povezuje sa prirodom i ekologijom, dok žuta predstavlja sreću i optimizam. Siva je boja koja se povezuje sa ozbiljnošću i autoritetetom, dok crna se smatra bojom elegancije i moći. Belu boju namerno ostavljamo za kraj. Kao prvo, još u osnovnoj školi smo naučili da crna i bela nisu boje. Bela je prisustvo tri osnovne boje (crvene, plave i žute) na koje pada svetlost a crna odsustvo zbog čega ne vidimo boju. Bela se u web dizajnu dosta koristi, posebno kao background boja obzirom da se tamni tekst na beloj podlozi najlakše čita. Ona daje osećaj slobode zbog čega se i nalazi između elemenata jer se tako odaje utisak da sajt „diše“. Ona simbolizuje čistoću, novi početak, jednostavnost u najpozitivnijem obliku.

Točak boja i kombinacije boja

Ciljna grupa

Boja web sajta je važan element u privlačenju i zadržavanju ciljne grupe koja posećuje sajt. Ova ciljna grupa može biti veoma različita u pogledu dobi, pola, geografske lokacije, obrazovanja, interesa i drugih karakteristika.

 

Neki dizajneri web sajtova smatraju da odabir boja zavisi od vrste industrije ili oblasti poslovanja, ali istina je da boja sajta treba da se prilagodi ciljnoj grupi. Na primer, web sajt koji cilja na tinejdžere i mlade odrasle trebalo bi da bude svetao i živahan, sa puno jarkih boja koje se međusobno slažu. Sa druge strane, web sajt koji cilja na stariju populaciju trebalo bi da bude neutralniji, sa pastelnim bojama i kontrastnim kombinacijama kako bi se osigurala lakoća čitanja.

 

Boja može da bude veoma efektivna u privlačenju pažnje i izazivanju određenih emocija. Na primer, crvena boja se često koristi za akciju i pozive na akciju, kao što su „Kupi sada“ dugmad ili obaveštenja o hitnim slučajevima. Plava boja se često koristi za usluge i proizvode koji se smatraju pouzdanim i ozbiljnim, poput finansijskih institucija ili zdravstvenih usluga. Zelena boja se često koristi za web sajtove koji promovišu prirodu i održivost, dok žuta boja može da bude korisna u privlačenju pažnje na delove sajta koji su važni za posetioce.

 

Kada se dizajnira web sajt, trebalo bi razmotriti karakteristike ciljne grupe koja se cilja, uključujući uzrast, obrazovanje, kulturu i interesovanja. Boja sajta bi trebalo da se uskladi sa ovim karakteristikama kako bi se postigao maksimalni efekat i privukla ciljna grupa koja se želi privući.

Poziv na akciju (C-T-A)

Jedan od neizostavnih elemenata na svakom sajtu čime kod da se bavi je CTA button (dugme za poziv na akciju). Za njega važi nekoliko pravila koja bi trebalo da se prate. Prvo, dugme bi trebalo da bude jasno i razumljivo označeno. Drugo, dugme bi trebalo da bude u kontrastnoj boji u odnosu na pozadinu, kako bi bilo uočljivo i privlačno oku. Treće, boja dugmeta bi trebalo da se uskladi sa bojom pozadine i celokupnim dizajnom web sajta.

Međutim, postoji jedna boja koja bi trebalo da se izbegava za dugme koje je poziv na akciju – a to je siva boja. Siva je neutralna boja koja se često koristi za pozadinu ili kao boja teksta, pa bi dugme u ovoj boji moglo da se izgubi u dizajnu i da ne bude privlačno posetiocima. Umesto toga, preporučuje se korišćenje jarke boje koja će privući pažnju i podstaći posetioce na akciju. Iskustva pokazuju da ni crvena nije baš najbolje rešenje jer podsvesno posetioci imaju osećaj da klikom na crveno dugme aktiviraju nešto što će eksplodirati, lansirati raketu, pozvati vatrogasce,… obzirom da su neka od najopasnijih dugmadi sa kojima se ljudi sreću u stvarnom životu upravo crvene boje.

Ukratko, psihologija boja je važan faktor u dizajnu web sajta. Boje mogu da izazovu različite emocije i reakcije kod posetilaca, stoga je važno da se pažljivo odabiru i kombinuju u skladu sa ciljevima web sajta. Tople boje su najupadljivije, hladne boje smirujuće, a neutralne boje su temelj dizajna. Za dugme koje je poziv na akciju, preporučuje se korišćenje jarke boje u kontrastu sa pozadinom i usklađivanje boje sa celokupnim dizajnom web sajta.