ND design
we deliver quality
0   /   100

Profesionalna izrada web sajtova

Pročitaj blog

Kao iskusni web dizajner sa dugogodišnjim iskustvom u izradi sajtova, mogu reći da je profesionalno urađen web sajt danas neophodnost za svaku ozbiljnu kompaniju ili pojedinca koji žele da se predstave na internetu. Bez obzira na to da li se radi o velikoj kompaniji ili malom preduzeću, dobro dizajniran i funkcionalan web sajt može biti ključni faktor za uspeh. U ovom članku ću podeliti neke od svojih iskustava i znanja kako bih vam pomogao da razumete šta je potrebno za profesionalnu izradu jednog dobrog sajta.

Prvo što bih želeo da naglasim jeste da postoji velika razlika između jeftine i profesionalne izrade sajtova. Jeftina izrada obično uključuje upotrebu veoma jednostavnih, besplatnih gotovih tema uz minimalno prilagođavanje, dok profesionalna izrada zahteva kreiranje sajta prema vašim potrebama i ciljevima što uključuje rad na funkcionalnostima sajta, optimizaciji sadržaja, testiranju i održavanju. Posedovanje smisla za estetiku, dizajn, poznavanje tipografije i fotografije u velikoj meri prave razliku između jeftinog i profesionalno izrađenog sajta.

Cena izrade sajta

Kada se radi o ceni izrade web sajta, postoje fiksni troškovi koji su obično vezani za registraciju domena i hosting. Domen predstavlja ime sajta koje se koristi u URL-u (www.imesajta.rs), dok hosting predstavlja prostor na serveru gde se nalazi sajt i koji omogućava da sajt bude dostupan na internetu. Klijent mora da plati ove troškove pre nego što web dizajner započne sa radom na sajtu. Međutim, nakon toga, troškovi zavise od obima posla i želja klijenta. Neki od faktora koji utiču na cenu sajta su: vrsta sajta (one-page sajt, prezentacioni sajt, blog, e-commerce sajt itd.), broj stranica, funkcionalnosti (kontakt forma, galerija slika, video itd.), dizajn, SEO, integracija društvenih mreža, povezivanje mapa i drugi. Tek kada klijent postavi svoje zahteve, može se dati procena troškova i vremena potrebnog za izradu sajta.

Jedan od ključnih faktora koji utiču na cenu izrade web sajta jeste obim posla. Ukoliko se radi o jednostavnom sajtu sa nekoliko stranica i osnovnom funkcionalnošću, cena će biti niža u odnosu na sajt sa složenim dizajnom, velikim brojem funkcionalnosti i višejezičnim sajtom. Takođe, cena se može povećati ukoliko se koriste skuplje tehnologije, pro verzije page buildera, pro verzije pluginova ili bilo šta od softvera što se dodatno kupuje.

Web dizajneri obično naplaćuju svoje usluge po satu ili po projektu. Cena po satu može varirati u zavisnosti od iskustva i veština web dizajnera, dok cena po projektu zavisi od obima posla i rokova. Važno je da klijent unapred definiše svoj budžet i da se sa web dizajnerom dogovori oko cena i rokova.

Sadržaj sajta

Obično, klijent treba da obezbedi sadržaj za svaku stranicu, uključujući tekst, slike i video snimke kao i ostale medijske sadržaje koji će biti korišćeni na sajtu. Ukoliko klijent ima postojeći sajt, web dizajner će mu zatražiti da dostavi pristupne podatke za logovanje. U situacijama kada klijent ima neke posebne zahteve ili funkcionalnosti koje želi da se pojave na sajtu, on je dužan da ih predoči developeru u detalje kako bi on mogao da ih implementira.

S druge strane, postoje i elementi koje web dizajner odnosno developer mora da obezbedi i implementira. Ovo uključuje: prilagođavanje dizajna sajta prema zahtevima klijenta, izradu funkcionalnosti i kontakt formi, postavljanje sigurnosnih sistema na sajt, testiranje sajta na različitim uređajima i različitim browserima, optimizaciju sajta za brže učitavanje i bolje rangiranje na pretraživačima, integraciju društvenih mreža, izradu sitemap-a, postavljanje koda za Google Search Console-u i Google Analytics i druge elemente koji su važni za funkcionalnost i uspešnost sajta.

Važno je da se unapred definišu svi elementi koje klijent želi na sajtu, kao i obim posla i rokovi. Komunikacija je ključna kako bi se izbegle greške i nejasnoće. Klijent treba da zna šta može da očekuje od svog web dizajnera i koja su očekivanja u vezi sa izradom sajta. Developer treba da bude otvoren i transparentan u vezi sa svojim radom i troškovima. Ovo će omogućiti bolje planiranje i manje iznenađenja tokom procesa izrade sajta.

Dizajn sajta

Pored ovoga, važno je da klijent ima jasnu viziju o tome kako želi da sajt izgleda i šta želi da postigne sa sajtom koji se pravi. Web dizajner može da pruži savete i predloge, ali klijentova vizija je osnova od koje se polazi. Moje iskustvo govori da je jako važno da klijent bude spreman da sarađuje i da pruži povratnu informaciju.

Rok za izradu sajta

Konačno, važno je da se unapred dogovore rokovi za izradu sajta kao i da se ti rokovi poštuju. Ovo je važno kako bi se izbegla nepotrebna kašnjenja i razvlačenje projekta na više meseci što se u praksi, nažalost, često dešava. Ovde je uloga klijenta velika jer mora biti spreman da pruži sve neophodne informacije na vreme kako bi web dizajner mogao da završi svoj posao u zadatom roku. Ukoliko klijent ne dostavi sve neophodne informacije na vreme, to može usporiti proces izrade sajta i povećati cenu.

Nakon mnogo urađenih sajtova za najrazličitije domaće i strane klijente, mogu reći da je izrada web sajtova kompleksan posao koji zahteva određenu količinu znanja i veština. Takođe, potrebno je konstantno pratiti trendove i dobre prakse, posebno kada je u pitanju SEO jer se pravila veoma često menjaju kako bi se pretraživanje unapredilo. 

Šta zavisi od samog web dizajnera?

Prvo, važno je da se sajt prilagodi uređajima na kojima će se koristiti. Danas se sve veći broj ljudi koristi mobilnim uređajima za pregledanje sadržaja na internetu, tako da je veoma važno da sajt bude prilagođen za različite veličine ekrana. Ovo se postiže responsivnim dizajnom, koji omogućava da se sajt automatski prilagodi veličini ekrana uređaja na kome se otvara.

Drugo, važno je da se sajt optimizuje za pretraživače, odnosno da bude SEO-friendly. To znači da će sajt biti lakše pronađen na pretraživačima kao što su Google, Bing i Yahoo, što će dovesti do većeg broja poseta na sajtu. Ovo se postiže korišćenjem odgovarajućih ključnih reči, optimizacijom naslova, meta opisa i drugih elemenata koji utiču na SEO.

Treće, važno je da se sajt prilagodi ciljnoj grupi kojoj je namenjen. Ovo znači da će dizajn, funkcionalnosti i sadržaj sajta biti prilagođeni potrebama i interesovanjima klijentove ciljne grupe. Na primer, ukoliko se radi o sajtu za prodaju opreme za lov i ribolov, dizajn će biti sportski, funkcionalnosti će biti vezane za kupovinu i plaćanje proizvoda, a sadržaj će biti vezan za ribolovačku opremu i aktivnosti.

Četvrto, važno je da se sajt dizajnira tako da bude lako navigabilan i da korisnici mogu lako da pronađu sve informacije koje im trebaju. Ovo se postiže jasnom organizacijom sadržaja i korišćenjem jasnih oznaka i navigacionih elemenata.

Na kraju, želim da napomenem da je izrada profesionalnog web sajta investicija koja će se isplatiti dugoročno. Kvalitetan sajt može privući nove posetioce, povećati prodaju proizvoda ili usluga i unaprediti brend klijenta. Stoga, ukoliko želite da imate uspešno i prepoznatljivo online prisustvo, neophodno je da se posvetite izradi kvalitetnog web sajta i angažujete iskusnog web dizajnera koji će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve.